نوآوران گسترش راه ابریشم

Intelligent System of Specialized Seminars And Scientific Events in Iran

نشست مدیران دانشگاه MKM وراه ابریشم با سرپرستان سازمان ها

طی جلسه ای که با سخنرانی دکتر موسوی مدیر دانشگاه MKM  در جمع مدیران اتاق های بازرگانی ایران و تهران و نیز سازمان مدیریت صنعتی با موضوعاتی از قبیل : امنیت سایبری و مدیریت پایدار، هوشمند سازی شهرها ، اجرای قانون و امنیت سطحی / حمل و نقل هوایی،  در محل اتاق بازرگانی ایران، موسسه مدیریت صنعتی و اتاق بازرگانی تهران با حضور آقای دکتر نوروزی مدیریت موسسه راه ابریشم برگزار شد.

از مسائل مهمی که در این جلسه به آن اشاره شد می توان :

  • زیر ساخت های امنیت سایبری در شرکت ها
  • پروتکل های مناسبی  که یک شرکت یا یک فرد برای اطمینان از اطلاعات از “ICA”باید پیروی کنند.
  • یکپارچگی، محرمانه بودن و در دسترس بودن اطلاعات
  • هوشمند سازی شهرها
  • روند رو به رشد در مدیریت پایدار

و موضوعاتی از این دست صحبت شد.