فهرست ها

سمینار “ بررسی چالشهای حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در ایران” در محل خانه مدیران(سازمان مدیریت صنعتی) این نشست با همکاری موسسه گسترش نوآوران راه ابریشم و سازمان مدیریت صنعتی در سالن همایش خانه مدیران با حضور جمعی از صنعتگران و مدیران بنگاه های اقتصادی و فارغ التحصیلان این سازمان، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار گردید.

سمینار “ بررسی چالشهای حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در ایران” در محل خانه مدیران(سازمان مدیریت صنعتی) این نشست با همکاری موسسه گسترش نوآوران راه ابریشم و سازمان مدیریت صنعتی در سالن همایش خانه مدیران با حضور جمعی از صنعتگران و مدیران بنگاه های اقتصادی و فارغ التحصیلان این سازمان، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار گردید.

با همکاری نوآوران گسترش راه ابریشم در اتاق بازرگانی شیراز سخنرانان سرکار خانم مینا علاوش و آقای پل آرتور لوزو در مباحث حقوقی و قراردادنویسی در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد. در این سمینار قوانین تجاری در کشورهای مختلف و بندهای قانونی مالی و مالیاتی طبق قوانین و ضوابط بین المللی تدریس شد.

خانم مینا علاوش به عنوان مشاور در قراردادهای تجاری بین المللی، به نکات مهم در نگارش قراردادهای تجاری در این نشست پرداختند و در بحث قانون حاکم اضافه کردند که قانون حاکم در قرارداد را در صورتی از طرف مقابل بپذیرد که به آن اشراف کامل داشته باشید.

طی جلسه ای که با سخنرانی دکتر موسوی مدیر دانشگاه MKM  در جمع مدیران اتاق های بازرگانی ایران و تهران و نیز …

نمایشگاه صنعت ساختمان از تاریخ 28 اردیبهشت به مدت 3 روز در محل برگزاری نمایشگاه های دائمی با حضور صنعتکاران برگزار شد. …