نوآوران گسترش راه ابریشم

Intelligent System of Specialized Seminars And Scientific Events in Iran

سمینار بررسی چالش های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در ایران – 28 شهریور 1401

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران-  28/06/1401

سمینار بررسی چالش ها و ریسک های حقوقی قراردادهای بین المللی در سرمایه گذاری های خارجی به همت شرکت نوآوران گسترش راه ابریشم و همکاری اتاق بازرگانی صنایع، بازرگانی و کشاورزی ایران با هدف ارتقا مدیران و صنعتگران بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار‌های جهانی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

لازم به ذکر می‌باشد اساتید این نشست Mr.Jean Charles Albitreو  Mr.Baki Maneche بوده‌اند که به طرح موضوع و ارائه سرفصل‌های مورد نیاز از جمله سرمایه‌گذاری و قوانین تحریم، محرمانه بودن مذاکرات و عدم افشاری اطلاعات، سوآوری سرمایه‌گذاری و غیره پرداخته‌اند.

در این سمینار دکتر چاغروند از اهمیت دانش تخصصی مورد نیاز در راستای عقد قراردادهای بین‌المللی و پیشگیری از خطرات و ریسک های ناشی از آن سخن گفته‌اند. جناب آقای نوروزی مدیر شرکت نوآوران گسترش راه ابریشم از اهداف و برنامه‌های شرکت در میان مدت و بلندمدت به جهت ارتقا سطحی کیفی دانش فعالان اقتصادی یاد کرده‌اند.

دیگر موضوعات مطرح شده در این سمینار:

 ⁃     سرمایه گذاری و قوانین تحریم

⁃   محرمانه بودن مذاکرات و عدم افشای اطلاعات

 ⁃  سودآوری سرمایه گذاری و برگشت سرمایه

⁃   چالش های ایجاد شده بر یک تجارت موجود–مالیات ها

 ⁃  مقابله با مقررات معتبر، قیمتهای ثابت،تعزیرات و غیره

 ⁃  حمایت از حقوق مالکیت معنوی/انتقال فناوری و دانش /ثبت اختراع،علائم تجاری

 ⁃ فورس ماژور

 ⁃   حل اختلافات از طریق میانجیگری و آشتی گری

  ⁃    داوری و قوانین حاکم بر قراردادهای بین المللی

 را با توضیحات کامل و ریسک های عدم رعایت هریک از ماده قوانین و بندهای قانونی مربوطه را مطرح کردند و در انتهای نشست به سوالات مطروحه در جلسه، پاسخ داده شد.