نوآوران گسترش راه ابریشم

Intelligent System of Specialized Seminars And Scientific Events in Iran

سمینار بررسی چالش های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

در محل خانه مدیران(سازمان مدیریت صنعتی)

این نشست با همکاری موسسه گسترش نوآوران راه ابریشم و سازمان مدیریت صنعتی در سالن همایش خانه مدیران با حضور جمعی از صنعتگران و مدیران بنگاه های اقتصادی و فارغ التحصیلان این سازمان، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار گردید.

در ابتدای این سمینار ، آقای دکتر کیانی ریاست سازمان مدیریت صنعتی این همکاری با هدف ورود مدیران بنگاه های اقتصادی به بازارهای بین المللی  را با دعوت از متخصصان خارجی بسیار مفید دانستند.

    سخنرانان Mr.Maneche & Mr.Jean-  Charles Albitre ، موضوعات حقوقی در قراردادهای خارجی در ایران و بالعکس را از قبیل :

 ⁃    سرمایه گذاری و قوانین تحریم

   ⁃   محرمانه بودن مذاکرات و عدم افشای اطلاعات

   ⁃    سودآوری سرمایه گذاری و برگشت سرمایه

   ⁃    چالش های ایجاد شده بر یک تجارت موجود–مالیات ها

  ⁃    مقابله با مقررات معتبر، قیمتهای ثابت،تعزیرات و غیره

  ⁃    حمایت از حقوق مالکیت معنوی/انتقال فناوری و دانش /ثبت اختراع،علائم تجاری

   ⁃    فورس ماژور

 ⁃   حل اختلافات از طریق میانجیگری و آشتی گری

⁃    داوری و قوانین حاکم بر قراردادهای بین المللی

با توضیحات کامل و ریسک های عدم رعایت هریک از ماده قوانین و بندهای قانونی مربوطه مطرح کردند و در انتهای نشست به سوالات مطروحه در جلسه، پاسخ داده شد.