محل برگزاری

تهران

زمان برگزاری

مهر 1401

بروشور

دانلود

ویدئو

دانلود

استراتژی های توسعه رهبری

محتوای دوره

  • یادگیری اصول رهبری رهبری سازمانی
  • یادگیری به کارگیری تکنیک های کوچینگ در رهبری سازمانی
  • بهبود بهره وری تیمی از طریق رهبری مبتنی بر عملکرد
  • یادگیری مهارتهای ارتباط موثر با تیم تحت رهبری
  • یادگیری رهبری استراتژیک و مدیریت تغییر
  • رهبری موثر در سازمان های پیچیده
  • رهبری و تحول دیجیتال در سازمان ها
  • آشنایی با اصول رهبری در بهترین سازمان های دنیا از طریق بهینه کاوی و بازدید
  •  

سخنران ها

Team-4-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست
Team-1-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

021-13435253323