نوآوران گسترش راه ابریشم

Intelligent System of Specialized Seminars And Scientific Events in Iran

نشست وکلا و حقوقدانان جنوب ایران در اتاق بازرگانی اهواز

در خصوص ورود به بازارهای هدف با رویکرد معرفی قابلیت صادرات کشور

همایش چهره های نامی بانوی ایرانی در سالن همایش های بین المللی صداو سیما با حضور بانوان بازرگان و مقدماتی از اتاق بازرگانی ایران با مباحث معرفی قابلیت های صادراتی برگزار شد.