محل برگزاری

تهران

زمان برگزاری

مهر 1401

بروشور

دانلود

ویدئو

دانلود

مهندسی ارزش

محتوای دوره

  • مفاهیم و فنون مدیریت و مهندسی ارزش
  • ویژگی ها و مزایای مدیریت و مهندسی ارزش
  • مقدمات اجرای مدیریت و مهندسی ارزش
  • مراحل انجام مهندسی ارزش
  • گام های اجرایی مهندسی ارزش
  • نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش
  • روش های مدیریتی مکمل مهندسی ارزش
  • مدیریت ریسک در مهندسی ارزش
  • اجرای مهندسی ارزش در ایران

سخنران ها

Team-4-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست
Team-1-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

021-13435253323