محل برگزاری

تهران

زمان برگزاری

مهر 1401

بروشور

دانلود

ویدئو

دانلود

همایش تحول

سمینار تحول دیجیتال با هدف ارتفاء فضای کسب و کار و استفاده از نرم افزارهای کاربردی در راستای هوشمندسازی و دیجیتال کردن فرآیند داده ها در روند کسب و کار با همکاری اساتید داخلی و خارجی از دانشگاه MKM برگزار شد.

 

محورهای کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال

 

 • رهبری و حکمرانی دیجیتال
 • مهارت ها و استعدادهای دیجیتال
 • تجربه دیجیتال مشتریان
 • فرآیندهای دیجیتال و صنعت ۴.۰
 • زنجیره ارزش و اکو سیستم دیجیتال
 • مفهوم سازی ، پیاده سازی و ارزیابی تحول دیجیتال
 • تجربه دیجیتال کارکنان
 • داده و تحول د یجیتال
 • مدل های کسب و کار دیجیتال
 • فرهنگ و اخلاق دیجیتال
 • استراتژی دیجیتال
 • نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

 

محورهای ارزیابی ملی تحول دیجیتال

 

 • محورهای تخصصی ارزیابی
 • نوآوری دیجیتال
 • رهبری دیجیتال
 • رهبری دیجیتال
 • زندگی دیجیتال

 

 

سخنران ها

Team-4-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست
Team-1-1.png
امیر علوی مهندس امنیت سایبری
تست تست تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

021-13435253323